Solar Nieuws

BTW Teruggaaf op Zonnepanelen zelf regelen?

Hierbij onder voorbehoud een korte beschrijving van hoe eenvoudig u honderden euro’s kunt terugverdienen.

U dient het formulier opgaaf startende ondernemer bij de Belastingdienst aan te vragen of via de website te downloaden.
Dit formulier dient u geheel in te vullen en terug te zenden naar de Belastingdienst.
Indien het formulier goed is ingevuld ontvangt u een bevestiging van de Belastingdienst dat u wordt aangemerkt als BTW ondernemer. Let op dat u niet als ondernemer voor de Inkomstenbelasting wordt aangemerkt, dat zal voor veel papieren rompslomp kunnen zorgen.
U dient op verzoek van de Belastingdienst een papieren aangifte omzetbelasting geheel in te vullen en naar de Belastingdienst te zenden. Hou daarbij ook rekening met de BTW op teruggeleverde energie.
Waarschijnlijk krijgt u van de Belastingdienst een vragenbrief over de teruggaaf, dat gebeurt wel vaker bij een eerste teruggaaf. Deze dient u te beantwoorden.
Waarschijnlijk krijgt u van de Belastingdienst een vraag over het bankrekeningnummer waarop de teruggaaf gestort dient te worden. Ook deze dient u te beantwoorden.
Vervolgens krijgt u het verzoek om voortaan de aangifte Omzetbelasting digitaal in te dienen via de website van de Belastingdienst. Daarvoor moet u eerst een DigiD aanvragen. Wees tijdig met het aanvragen want soms het kan even duren voordat u de DigiD ontvangt.
U dient de digitale aangifte Omzetbelasting geheel in te vullen en met uw Digid te ondertekenen. Indien u de aangifte Omzetbelasting echter te laat indient kunt u een boete daarvoor krijgen.
Indien u het jaar erop geen aangiften Omzetbelasting meer wilt doen, dan kunt u de Belastingdienst vragen om ontheffing van administratieplicht. U dient dat gemotiveerd te doen. Doet u dat niet, dan moet u elk kwartaal een aangifte Omzetbelasting doen en BTW afdragen over de teruggeleverde energie.

Voor specifieke regelgeving kijk op www.belastingdienst.nl